Open Letter to NDF Leader Rey Casambre: What Rights Do You Have to Collect Revolutionary Tax?

Following a report that the National Democratic Front is not keen on heeding President Rodrigo Duterte’s call to stop collecting revolutionary taxes, Negros Occidental Small Sugar Planters Association (NOSSPA), sent a letter to Moonstar Today addressed to NDF/CPP-NPA leaders, especially to NDF negotiator Rey Casambre.

Duterte earlier stated that NPA must stop collecting taxes from businesspeople, but Casambre told ANC/ABS-CBN that there is no reason to stop collecting taxes.

Casambre said revolutionary taxes are collected in the same way the government imposes taxation.

NOSSPA, a newly-created group after sugarcane lands were divided to people from big sugar planters (National Federation of Sugar Planters {NFSP}, has around 3,700 members in Negros Occidental alone. Each member is awarded of at least 2 hectares of land intended for sugarcane plantation.

NOSSPA condemned the decision of NDF not to stop collecting taxes from small businessmen in rural areas, especially from NOSSPA members.

The following is an open letter sent to Moonstar Today, addressed to NDF negotiator Rey Casambre.

Ginoong Rey Casambre

Punong Negosyador ng Komunistang Grupong NPA

Lubhang ikinalulungkot ng NOSSPAang inyong desisyon na ipagpatuloy ang pangongolekta ng buwis, lalo na sa aming maliit na magsasaka.

Bilang tugon sa inyong pahayag na mayroon kayong karapatan na manghingi ng buwis sa mamamayang Pilipino, hindi namin lubos maisip kung sino ang nagbigay sa inyo na sinasabi ninyong karapatan.

Para saan at kayo ay nangongotong?

Kaming mga maliliit na magsasaka ay nabubuhay sa aming dugo at pawis. Pinalaki namin ang aming pamilya at mga anak sa maranngal na hanapbuhay at hindi sa pang-aagaw, panlilinlang, at pangongotong kagaya ng ginagawa ng inyong mga kasapi sa hukbong NPA.

Bakit kayo humihingi ng sapilitang buwis?

Kayo ba ay nagpapagawa ng mga daan upang may madaanan ang mga kagaya naming magsasaka? Kayo ba ay nagbibigay ng siguridad sa lipunan upang protektahan ang mga kagaya naming maralita? Kayo ba ay nag-papaaral ng inyong mga anak sa marangal na paraan? Kayo ba ay nagbibigay ng pabahay, libreng gamut at doktor, patubig, kuryente, at iba pang bagay na ibinibigay ng gobyerno?

Ang inyong pansariling ambisyon ang sumisira sa lipunang Pilipinas. Ginagamit ninyo ang mga taong kapus ang pag-iisip upang guluhin ang sambayanang Pilipino.

Kamakailan lamang ay inyong nilinlang ang iilan sa aming mga myembro, na dumalo sa rally sa Bacolod City laban sa isang kompanya ng softdrinks. Dahil sa kakulangan sa kaalaman ng iilan sa aming mga myembro, at dahil na rin sa inyong panghihikayat, nalinlang at nagsayang ng oras at pagod ang iilan sa amin. Ang mga ganito bang bagay ang nagbibigay sa inyo ng pansariling kasiyahan?

Wala sa realidad ang inyong minimithi. Siguro, kung kayo ay nagbanat ng buto malayu-layo na rin ang inyong narating sa buhay.

Kayong mga lider ng teroristang grupo ang gumugulo sa mga taong may kakulangan sa aral.

Walang dahilan para kayo ay manghingi ng buwis. Wala kaming dahilan para kayo ay pakainin mula sa aming pinagpawisang hanap-buhay.

Ang pag-asenso ng buhay ng isang tao ay dahil na rin sa kanyang pagsisikap. Hindi kagaya ng inyong mga sinasabi na, kaya umaasenso ang isang negosyante ay dahil siya ay nanloloko.

Ang isang retiradong empleyado ba a naging negosyante at umasenso ay dapat kainggitan?

Ginoong Casambre at sampu ng inyong mga kasamahan na hindi na tinatablan ng hiya, ipinanalangin na lang namin na maaga kayong pagpahingahin upang mabawasan ang mga kaga ninyong salot sa lipunan. Datnan nawa ng iba’t-ibang sakit o sakuna ang inyong pamilya na inyong pinalaki sa panloloko, pang-aapi, panlilinlang, panlalamang, at pang-aalipusta.

Batid namin na hindi ninyo papansinin ang liham na ito. Ngunit gayunpaman, sa pamagitan ng liham na ito ay mamulat ang iba pang mamamayan para itigil ang suporta sa inyong pansariling grupo.

Mabuhay ang NOSSPA

/Roger Buenaventura/
Disclaimer: Contributed articles does not reflect the view of Okd2.com. This website cannot guarantee the legitimacy of some of the information contributed to us. You may do additional research if you find some information doubtful. No part of this article maybe reproduced without permission from this website.


Facebook Comments